Join our tribe!

BEYOUnity is een community die bijdraagt aan de positie van vrouwen in de maatschappij.             Met onze sociaal maatschappelijke projecten en diensten proberen we een positieve, innovatieve impact te hebben.

    

Bekijk de activiteiten

Onze doelstelling

Onze doelstelling is het versterken van de maatschappelijke- en sociaaleconomische positie van vrouwen. Hiervoor zetten we o.a. vrouwelijke rolmodellen in om te empoweren en positieve energie de community in te brengen. Omdat we deze inspirerende vrouwen hun kennis en ervaring(en) laten delen met andere vrouwen binnen de community, ontstaat positieve sfeer die aanmoedigd tot (persoonlijke)ontwikkeling en groei. 

Iedereen is welkom op eigen niveau en kunnen. Soms is meedoen binnen de community al een vorm van empowerment voor iemand. Ieders aanwezigheid en bijdrage wordt op prijs gesteld, wordt gestimuleerd en draagt bij aan het geheel. Naast meedoen en aanwezigheid wordt actief gezocht naar aanwezige (soms nog verborgen) talenten en ambities van vrouwen. Bewustwording en bekrachtiging hierin zorgt voor (meer) zelfvertouwen. Naast onze educatieve activiteiten en bijeenkomsten biedt BEYOUnity een plek waar vrouwen elkaar tot steun zijn binnen een ‘tribe’ van mede vrouwen.      

BEYOUnity wil eraan bijdragen dat vrouwen volwaardig, gelukkig en succesvol deelnemen aan de samenleving door het bieden van een ondersteunend netwerk, een community, ‘een tribe’.

Community & tribebuilders

BEYOUnity is een open community gedragen door meerdere vrouwen die zich structureel of met regelmaat inzetten voor het geheel. Dit kan zijn per onderdeel of de community in het algemeen. Wil jij ook meehelpen en bijdragen? Graag.! Stuur een mail naar info@beyounity.nl

De samenstelling van de community is divers en bestaat voor een groot deel uit vrouwen met een biculturele identiteit. We richten ons op eenheid in diversiteit.

BEYOUnity wil vrouwen bewust maken van hun talenten en ambities door te benoemen waar hun kracht ligt. Zo vrouwen te laten groeien in hun zelfvertrouwen zodat ze hun kennis, talenten delen binnen de community. Vrouwen elkaar zo naar een hoger level laten tillen en hen van en met elkaar laten leren en inspireren. Dat kan op allerlei niveau's en manieren. Ieder wordt gestimuleerd en aangemoedigd bij te dragen aan het geheel. Elke bijdrage groot of klein doet ertoe.